Додаток 1 за квартал 2021

Додаток 1 до Порядку опублікування інформації про частку кожного джерела енергії, використаного для виробництва електричної енергії, та вплив на навколишнє природне середовище, спричинений виробництвом електричної енергії

ІНФОРМАЦІЯ
про частку кожного джерела енергії, використаного для виробництва електричної енергії

За 4й кв. 2021р.

За жовтень 2021р.

№ з/п

Частка джерела енергії, використаного для виробництва електричної енергії, %

1

Ядерне паливо

0

2

Вугілля

0

3

Природний газ

0

4

Мазут

0

5

Газ промисловий (вказати)

0

6

Біомаса

0

7

Біогаз

0

8

Енергія сонячного випромінювання

100

9

Енергія вітру

0

10

Геотермальна енергія

0

11

Енергія хвиль та припливів, гідроенергія:

0

12

у т. ч. електрична енергія, вироблена мікрогідроелектростанціями

0

13

у т. ч. електрична енергія, вироблена мінігідроелектростанціями

0

14

у т. ч. електрична енергія, вироблена малими гідроелектростанціями

0

15

у т. ч. електрична енергія, вироблена гідроелектростанціями потужністю більше 10 МВт

0

16

Інші види палива/енергії (вказати)

0

За листопад 2021р.

№ з/п

Частка джерела енергії, використаного для виробництва електричної енергії, %

1

Ядерне паливо

0

2

Вугілля

0

3

Природний газ

0

4

Мазут

0

5

Газ промисловий (вказати)

0

6

Біомаса

0

7

Біогаз

0

8

Енергія сонячного випромінювання

100

9

Енергія вітру

0

10

Геотермальна енергія

0

11

Енергія хвиль та припливів, гідроенергія:

0

12

у т. ч. електрична енергія, вироблена мікрогідроелектростанціями

0

13

у т. ч. електрична енергія, вироблена мінігідроелектростанціями

0

14

у т. ч. електрична енергія, вироблена малими гідроелектростанціями

0

15

у т. ч. електрична енергія, вироблена гідроелектростанціями потужністю більше 10 МВт

0

16

Інші види палива/енергії (вказати)

0

За грудень 2021р.

№ з/п

Частка джерела енергії, використаного для виробництва електричної енергії, %

1

Ядерне паливо

0

2

Вугілля

0

3

Природний газ

0

4

Мазут

0

5

Газ промисловий (вказати)

0

6

Біомаса

0

7

Біогаз

0

8

Енергія сонячного випромінювання

100

9

Енергія вітру

0

10

Геотермальна енергія

0

11

Енергія хвиль та припливів, гідроенергія:

0

12

у т. ч. електрична енергія, вироблена мікрогідроелектростанціями

0

13

у т. ч. електрична енергія, вироблена мінігідроелектростанціями

0

14

у т. ч. електрична енергія, вироблена малими гідроелектростанціями

0

15

у т. ч. електрична енергія, вироблена гідроелектростанціями потужністю більше 10 МВт

0

16

Інші види палива/енергії (вказати)

0