Додаток 1 за травень 2023

Додаток 1
до Порядку опублікування інформації про частку кожного джерела енергії, використаного для виробництва електричної енергії, та вплив на навколишнє природне середовище, спричинений виробництвом електричної енергії

Інформація про частку кожного джерела енергії, використаного для виробництва електричної енергії,

за травень 2023 року / січеньтравень 2023 року 
(місяць)

N з/п

Показник

Частка, %

січень

лютий

березень

квітень

травень

червень

липень

серпень

вересень

жовтень

листопад

грудень

Усього за звітний період з початку року

А

Б

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

13

1

Усього виробленої електричної енергії, у тому числі:

100

100  

100

100  

100  

  

100

1.1

Ядерне паливо

1.2

Вугілля

1.3

Природний газ

1.4

Мазут

1.5

Газ промисловий (вказати)

1.6

Біомаса

1.7

Біогаз

1.8

Енергія сонячного випромінювання

100

100  

100

100  

100  

  

100

1.9

Енергія вітру

1.10

Геотермальна енергія

1.11

Енергія хвиль та припливів, гідроенергія, у тому числі:

1.11.1

електрична енергія, вироблена мікрогідроелектростанціями

1.11.2

електрична енергія, вироблена мінігідроелектростанціями

1.11.3

електрична енергія, вироблена малими гідроелектростанціями

1.11.4

електрична енергія, вироблена гідроелектростанціями потужністю більше 10 МВт

1.12

Інші види палива/енергії, усього, у тому числі (вказати):

1.12.1

1.12.2

...